esmaspäev, 31. märts 2014

TLG laste-ja mudilaskoor andsid aulas meeleoluka kontserti


Esmaspäeval, 31. märtsil toimus kooli aulas kontsert, kus esinesid Lilleküla Gümnaasiumi mudilaskoor ja lastekoor.

Kuulajateks olid kutsutud peaasjalikult laululaste perekonnad. Kontserdi tegelik eesmärk oli harjutamine ning lavakogemuse saamine enne juba varsti toimuvat koolikooride mudilas- ja lastekooride ettelaulmist laulupeo komisjonile.

Nimelt toimub taaskord eri Eestimaa paigus maakonniti üritus, mille vältel kuulab kvalifitseeritud eksamikomisjon üle laulupeole pürgivad koorid, et veenduda nende pädevuses ja potentsiaalis laulda kaasa koos teiste kooridega juba sel suvel toimuval üldlaulupeol.

Kontsert kulges järgmiselt: esmalt esines lastekoor oma laulupeo repertuaarist valitud lauludega "Koit," "Kodumaa," "Helin," "Laul inimlikkusest," hiljem tulid esitusele veel mõned laulud lastekoori esituses ning seejärel anti teatepulk mudilaskoorile üle, keda oli arvukuse poolest hulga rohkem.

Lõpuks lauldi ka koos ning kontsert lõppes tugevate ovatsioonidega publiku poolt.

TLG meediablogi soovib omalt poolt kooridele jõudu ja jaksu esinemaks üldlaulupeol!

laupäev, 29. märts 2014

Tilinatoorium külastas kooli

Külaline Erki Kannus algklassiõpilastega
[Foto: AliceM]
Kunstnik Erki Kannus külastas oma huvitavate leiutistega kooli kolmel päeval (25, 27. ja 28. märtsil)

Leiutisteks olid kineetilised skulptuurid, millega võisid algklassilapsed mängida ning seeläbi eriskummalisi helisid tekitada. Lõpus andis ta lastele lihtsad juhised kuidas ise pilli valmistada.

[Foto: BrigidLy-P]


Erki rääkis, et ta osaleb ka mujal kui ainult koolides, ning jõuab oma isetehtud instrumentidega ka muudele üritustele, näitustele, kontsertidele. Lillekülasse jõudis ta läbi Oru Põhikooli, kus TLG huvijuht nägi ta esitust ning otsustas ta kooli kutsuda, arvates et see võib lastele huvi pakkuda.

Selliste instrumentide valmistamine ei võta Erki sõnul just kaua aega, kuid nad valmivad proovimise ja katsetamise teel. Ta on poisikesest saati muusikat armastanud ja pille valmistanud ning see inspireeribki teda uute pillide kokkupanekul.

[Foto: Brigid-LyP]

reede, 28. märts 2014

Rahvusvahelises viktoriinis oldi edukad

13. veebruarist 16. märtsini oli avatud mahetoiduteemaline viktoriin, mis oli koostatud 4-6. klassidele. Osavõtjaid oli kolmest riigist: Lätist, Krimmist ning Ukrainast. Kokku võistlesid omavahel 1846 õpilast, Eestist ning Lätist oli osalejaid kõige rohkem. Auhinnafond oli 60 eurot.

Meie kooli algklassi lapsed olid võistluses väga edukad, sest esikohad läksid 4.c klassile. Esimese koha sai Kirke Pütsepp, teise koha Victoria Jõgimaa ning kolmanda koha Laura Kristel Kaev.

4.c klassi tüdrukud Victoria ja Laura Kristel
[Foto: Brigid-LyP]

Viktoriini täitmine toimus arvutiklassis läbi Miksikese. Küsimusi oli ka teistes keeltes, ning seetõttu tuli kasutada Google Translate'i või muud tõlkeprogrammi et neist aru saada ja vastata. Küsimusi oli umbes 20 ja need koostati (Eesti, Läti, Krimmi) kooliõpetajate poolt.

Tüdrukute arvates oli nii kergeid kui ka raskeid küsimusi, ning nende arvates olid kõige huvitavamad küsimused need, mis vajasid emakeelde tõlkimist.

esmaspäev, 24. märts 2014

"Kruvikeeraja" käis Saaremaal!

"Kruvikeeraja"
[Foto: Andres "Ande" Jakovlev]

15. - 17. märtsil osales meie kooli näiteringigrupp "Kruvikeeraja" Saaremaa miniteatripäevadel. Sellel aastal mindi festivalile Stephen Kingi "Carriega".

"Kruvikeeraja" on TLG näitering, mis tegutseb juba 8. hooaega. Kogu aeg on olnud juhendajaks Andres "Ande" Jakovlev, kes kunagi õppis meie koolis. Sellel hooajal kuulub teatritruppi 12 gümnaasiumiõpilast: 12. klassist Siim ja Sille, 11. klassist Keidi, Janar, Kristo, Liina, Milla, Joosep ning 10. klassist Lars, Anna-Maria, Kaarel ja Jim.

"Carrie" räägib ühest USA keskkooli lõpuklassis käivast tüdrukust, kellel on usuhull ema ja kes on kannatanud terve elu kiuslike klassikaaslaste terrori all. Nüüd, viimases klassis, kutsub teda lõpuballile kooli kõige ilusam poiss. Carriele tundub, et enam ei saa miski teda heidutada, kuid siis tehakse temaga midagi, mida ta enam ei andesta.

Tegime ka intervjuu 11. klassi õpilase Millaga, kes oli peaosatäitja:

Jäid enda esitusega rahule? Kuuldavasti said ka näitleja eripreemia. Olid ka üllatunud?
Vahetult peale etenduse lõppu oli küll selline tunne sees, et ma andsin endast kõik ja ma võin vast endaga rahul olla. Kui aga žürii juures välja tuli, et see kohe kuskile ei kõlvanud, siis tekkis küll selline tunne, et nojah ilmselt oleks ikkagi pidanud veel rohkem pingutama. Eripreemia tuli seega ikka väga suure üllatusena, sest et ega ma seda küll ei tundnud, et ma nüüd tõesti midagi väljapaistvat oleksin teinud.

Kui palju tööd pidid endaga tegema, et laval tuleks sinust välja tõeline Carrie?
Enne praktiliste proovide algust oli mitu proovi, kus istusime kaasnäitlejate ja juhendajaga koos ning arutasime oma karaktereid läbi, et neid mõista ja nendega samastuda. Ma usun, et see oligi ainuke tõeline töö mis ma selleks tegin, sest kui kord tekst juba ees oli, siis oli emotsioon/käitumine enam-vähem automaatne.

Kas sul oli ka lavanärv sees? Kui oli, siis palju see segas või aitas sind etenduse ajal?
Kuna etendus oli teisel päeval, siis esimesel päeval saabudes ei olnud see mõte, et me juba järgmine päev lavale peame minema päris kohale jõudnud. Teisel päeval oli tegemist nii palju, et ei jõudnudki väga pabistama hakata. Kui me aga ükskord juba kõik lavale olime valmis minema ja pikka aega ootama pidime, siis jõudis see õige närv sisse. Kui aga esimene stseen tehtud oli, siis polnud enam aega midagi närvitseda ja tuli korralikult keskenduma hakata. Ei ütleks, et see mind kuidagi seganud või aidanud oleks. Rohkem oli see nagu loomulik asi, mille tulemist ma ette tunnetasin.

Kuidas Saaremaal meeldis? Kas sul on plaanis minna ka tuleval aastal "Kruvikeerajasse"?
Saaremaa oli hea just selle pärast, et seal sai lihtsalt kolm päeva olla ja mitte midagi teha, sest ega see vaheaeg eriti puhkamiseks ei olnudki, rohkem oli ta nagu vaba aeg, et koolitöid teha. Kruvikeerajasse on kindlasti plaan järgmine aasta uuesti minna, sest raske oleks kõigist nendest toredatest inimestest seal lahti öelda.

"Carrie" valmis Saaremaa jaoks ja proove tehti ligi 3 kuud. Esialgu pole kavas sama etendusega enam lavale tulla.

Kava
[Andres "Ande" Jakovlev]

Saaremaa miniteatripäevad on kooliteatrite vanema astme festival, mis kasvas välja 1992. aasta vabariikliku festivali alternatiivüritusest. Miniteatripäevad toimuvad traditsiooniliselt Saaremaa Ühisgümnaasiumis - seal elavad ka kõik osalised festivali ajal.

Jälgige "Kruvikeeraja" tegemisi facebookis: https://www.facebook.com/tlg.kruvikeeraja?fref=ts

TLG meediablogi soovib igatahes omalt poolt "Kruvikeerajale" jõudu ja jaksu edaspidiseks!

pühapäev, 16. märts 2014

Arvutiklassis kirjutati e-etteütlust

Osalejad
[Foto: Brigid-LyP]
Emakeelepäeval, 14. märtsil, osalesid 9-12. klassi õpilased e-etteütluses. TLG's oli etteütluse läbiviijaks õpetaja Edward Kess.

Üritus on toimunud 2008. aastast saati, sealhulgas võivad osa võtta kõik, kes asjast huvi tunnevad, sest etteütlus on üle-eestiline. Meie koolist osalesid 22 õpilast.

Võistlusklasse on kokku neli:
1. õpilased
2. täiskasvanud
3. inimesed, kelle emakeeleks ei ole eesti keel
4. filoloogid

Tänavu alustati etteütlusega kell 10.30.

Osalemiseks tuli kuulata Vikerraadiot, kus dikteeriti ette tekst, mis tuli saata ära raadio kodulehele. Tekst oli kuni viis lauset pikk, ning kõikidel võistlusklassidel sama. Kaasatud oli vorme, milles inimesed tihti eksivad.

[Foto: Brigid-LyP]
Teksti kirjutamisel võis kontrollimiseks kasutada kõiki allikaid, sealhulgas õigekeelsussõnaraamatut. Maksimaalselt võis peale võistluse algust kirjutamiseks kuluda 30 minutit, peale seda ei olnud enam võimalik vastuseid Vikerraadio kodulehele ära saata.

Võitjad olid siiski need, kes suutsid korrektselt kirjutatud teksti kõige kiiremini ära saata. Parimad said auhinnaks e-lugerid.

laupäev, 15. märts 2014

3. klassi õpilased kinkisid raamatukogule enda tehtud raamatu

3.b klass koos klassijuhatajaga
[Foto: Brigid-LyP]
Emakeelepäeval (14. märtsil) toimus kell 11:00 raamatukogus esitlus, kus õpilased andsid raamatukogule üle raamatu, mille nad olid ise kirjutanud. Räägiti oma kogemusest ja mõtetest seoses klassi ühistööna valminud raamatuga.

Raamat koosneb muinasjuttudest. Raamatu valmimine oli üsna pikk ja vaevarikas protsess. Juttude kavandamisega alustati teise veerandi alguses, millele järgnes kirjutamisprotsess. Mõnel lapsel läks see lihtsamalt, mõnel vaevalisemalt. Tänaseks said kõik lood koos illustratsioonidega kokku köidetud ning raamatuga on võimalik kooli raamatukogus tutvuda.

Mõni laps arvas, et võiks veel raamatut edasi kirjutada, keegi soovis lausa peale raamatu valmimist kirjanikuks hakata.

reede, 14. märts 2014

Kevadvaheaeg võib alata!

Reedel (14. märtsil) toimusid põhikoolide aktused, gümnaasiumi klassidel (väljaarvatud lõpuklassil) oli neljatunnine koolipäev.

Põhikooli aktuste ajad jagunesid järgmiselt:

5-7 klass: 8.00
1-2 klass: 9.00
3-4 klass: 9.30
8-9 klass: 10.30

[Foto: Brigid-LyP]

Algklasside aktustel esinesid algklassilapsed kooriga, mida juhendas muusikaõpetaja Kristiine Mõttus. Kolm õpilast esitasid lühikese flöödikava.

Tunnistusi jagasid tublimatele õpilastele välja õpetaja Tiina Stamm ja direktor Jaan Paas. Hästi õppivaid õpilasi oli palju! Lisaks tunnistustele jagati välja ka tänukirjasid.

[Foto: Brigid-LyP]
Põhikooli vanematele õpilastele esinesid kaks üheksandikku duetiga. Seejärel jagasid õppealajuhataja Anu Luure ja direktor Jaan Paas parimatele tunnistusi.
Rohkem pilte vaata siit

Head vaheaega kõigile!

10. märtsil toimus koolis lahtiste uste päev


10. märtsil tulid kooliga tutvuma teiste koolide põhikooli lõpuklassid eesmärgiga näha mida meie gümnaasiumil neile pakkuda on.

Õpilased kogunesid aulasse, kus õppealajuhataja ja mõned õpetajad tutvustasid gümnaasiumi valikaineid. Räägiti ka koolist ja selle suundadest.

Seejärel jagunesid külalised gruppidesse ja nad viidi kooli tutvustavale ringkäigule. Koolis liiguti QR koodilt nähtud lausete põhjal.

Keemia klassis näitasid "huvitava keemia" õppeaine õpilased uudistajatele keemiaalaseid katseid: muuhulgas mõõdeti pH-taset jookides ja äädikalahuses. Keemia õpetaja kommenteeris, et õpilased olid vaiksed ning nappis entusiasmist. Hiljem aga selgus, et tagasiside ja muljed olid igati positiivsed.Aeroobikasaalis räägiti riigikaitse valikainest, mis on gümnaasiumis õpinguid alustavate õpilaste jaoks üks võimalikest õppeainetest. Näidati relvi ning sai proovida Eesti kaitseväe varustust.

Kindlasti oli õpilastel põnev päev ning paljud neist tulevad sügisel meie kooli.

Rohkem pilte üritusest vaata siit!

esmaspäev, 10. märts 2014

Põhikooli vene keele päeva lauluvõistluse võitis seekord 8.b!

Neljapäeval (6. märtsil) toimus koolis iga-aastane vene keele päev, kus klassid esinesid aulas oma kavaga. Põhikooli üritus toimus teise tunni ajal. Seal osalesid 6-9. klassid.

Kuuendate klasside seas esitati ühte laulu kaks korda, kuigi esitused olid erinevad. Selleks lauluks oli 'Chunga-Changa', mis on 1970.a vene multikast pärit.

Võrreldes gümnaasiumiga olid enamus põhikooli klasside esitused arglikumad, kuid sellegipoolest olid kõik õpilased väga tublid ja laulud olid ilusti selgeks õpitud.

Võitjatel oli midagi mis teistel puudus - neil oli papist tehtud suur laev ning nende energiline esitus koosnes mitmest erinevast lauluklipist.

Kohad jagunesid sellel aastal järgmiselt: kolmanda koha sai 7c, teise koha 9b, ning võitjaks tuli 8b klass.

Galeriid saad näha siit!

Videod on nähtaval kahes osas:
1. osa
2. osa

pühapäev, 9. märts 2014

Saarekas i Krex ruulisid gümnaasiumi vene keele päeval

Źürii [LiinaS]


Neljapäeval (6. märtsil) neljanda tunni ajal toimus gümnaasiumi vene keele päev, kus 10-12 klassid võitlesid võidukoha nimel. Sellel aastal esinesid kõik gümnaasiumi klassid peale 10L klassi.

Laulud ja etteasted olid erinevad. Teistest erines kõige rohkem 12.a klass, kes valmistas vene keele päevaks lühikese videoklipi, mida mängiti aulas smart-tahvlil. Nende videos parodeeriti vene keeles Tujurikkuja 2013's esinenud Savisaare räppi.

Konkurssi lõpus andsid õpilased oma lemmikule klassile hääle ning enda klassi poolt ei tohtinud hääletada. Žurii avaldas oma arvamust: kolmandale kohale tuli 10.h, teisele kohale 11.r ja esimesele kohale 12.a klass (kes tulid ka sügisel gümnaasiumi playbox'is võitjaks.)

Fotogaleriid vaata siit!
Gümnaasiumi esitusi vaata siit!

kolmapäev, 5. märts 2014

Filmitund põhikoolile ja gümnaasiumile!

Esmaspäeval (3. märtsil) toimus põhikooli 8-9 klassidel filmi vaatamine. Teisipäeval oli kord gümnaasiumi 10-11 klasside käes.

Kahel päeval näidati kahte erinevat filmi, mis olid venekeelsed ning eesti subtiitritega.

Põhikooli filmiks osutus "1814", mis on reaalsetel sündmustel põhinev film. Tegelasteks olid 14-18 aastased poisid, kes õppisid keiser Aleksander I lütseumis.

Tsarskoje Selo linna ümbruses toimuvad salapärased mõrvad. Tapja küüsi on alati jäänud noored naised. Peategelased, noored koolipoisid, asuvad õhinaga kurjategijat otsima.

Need poisid jäädvustavad ennast tulevikus oma luulega vene kirjanduse ajalukku. Kuid aastal 1814 on nad veel tavalised kooliõpilased ja päevavargad, teevad õpetajate kulul nalja, joovad, peavad kahevõitlusi ja segavad ennast igasugustesse kahtlastesse ettevõtmistesse.

Poistekamba liige on ka noor Aleksander Puškin, kellest kujuneb välja üks moodsa vene kirjanduse rajajatest.

Gümnaasiumi film oli "Siberi habemeajaja". See räägib Ameerikast pärit Jane Callahanist, kes armub armeeohvitserisse, Tolstoisse, pärast seda kui nad rongil kohtuvad.

Jane sõitis Venemaale, et tutvustada uudset aurumasinat, mida Ameerikast pärit ettevõtjad tahtsid Venemaale müüa. Jane hülgab oma karjääri ning ta elab Tolstoiga järgmised aastad Siberis paguluses, kus nad arendavad metsatööstust.

Esimese filmi täispikkus oli 1.4 tundi. Teise filmi täispikkus oli koguni 3 tundi ja seetõttu jäid mõlemad filmid pooleli.

Korraldajaks oli vene keele õpetaja Julia Mihhailova. Ta rääkis, et valiti just need filmid, sest nad olid eakohased ja huvitavad. Samuti taheti esimese filmiga põhikooli õpilasi kurssi viia vene luuletaja Puškini lapsepõlvega.